PJ Rogaar Stichting

Doelstelling

De Stichting is een vermogensfonds. De directe inkomsten uit het vermogen zijn beschikbaar voor donaties, subsidies en financiële steun t.b.v. charitatieve instellingen of personen in binnen- en buitenland. Deze instellingen of personen zijn actief op het terrein van het bevorderen van educatie en onderwijs, cultuur, sociale en/of medisch projecten of ontwikkelingshulp.

In principe tracht de stichting, waar mogelijk, doelen te identificeren, waarvan de realisatie door haar financiële steun werkelijk dichterbij wordt gebracht. De stichting wil, waar mogelijk, echt verschil maken.

Het kan voorkomen dat gedurende meerdere jaren aan het zelfde project financiële steun wordt verleend. In zulke gevallen zal ook om een rapportage worden verzocht, die inzicht verschaft in de voortgang van het project en de aanwending van de financiële middelen.

Naast deze doelen kunnen van jaar tot jaar enige charitatieve instellingen goed gemotiveerd worden uitgekozen, die reeds grote bekendheid genieten en waarvoor ‘het verschil’ niet meteen duidelijk is.

Vermogen

De Stichting is een vermogensfonds en zal geen fondsenwervende activiteiten ondernemen.

Het bestuur heeft besloten het beleggingsprofiel vanaf 2017 van gematigd conservatief te verleggen naar gematigd offensief. Dat betekent dat de stichting een maximum van 70% aan risicodragende effecten houdt in de portefeuille. Hiernaast dient dan 20% in contanten aan te worden gehouden. Het stelt het bestuur daarbij in staat om de komende 5 jaar per jaar €12.000,- tot €15.000,- te kunnen doneren.

Richtlijn voor het te besteden budget is ongeveer 4% van de gemiddelde waarde van het fonds van dat jaar. Dit ligt rond de €15.000,- euro per jaar.

Max 15% van het vermogen, thans ongeveer € 50.000 ,-  kan worden  geïnvesteerd in projecten die vallen onder de categorie “Impact Investing”. Het begrip Impact Investing, zoals gehanteerd door de Stichting , wordt nader omschreven in de Stichtingsnotulen met bijbehorende bijlagen, van de bestuursvergadering van 4 april 2016.

Het is bedoeling dat er elk boekjaar voldoende liquiditeit in de portefeuille aanwezig is om gedurende meerdere jaren achterheen  zonder verkopen schenkingen kunnen worden gedaan. Het vermogensfonds stelt zich ten doel het fonds in stand te houden voor de lange termijn en ongeveer 4% per jaar te besteden aan kosten en donaties.

Bestuur

H.G Gentis, Voorzitter

M. Rogaar, Secretaris

H.M de Mol van Otterloo Penningmeester

R.E. Rogaar Adviseur

De werkzaamheden van het bestuur zijn onbezoldigd.

Gegevens

 RSIN NR: 818812783

 Email: pjrogaarstichting@gmail.com

Post adres: Gerard Doustraat 147c

1073 VV Amsterdam

Graag aanvragen per e-mail versturen.

Jaarverslagen

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022